Shanghai Fuma Woodworking Machinery & Equipment Co., Ltd. - Woodworking Equipment and Related Parts, edge banding machine
logo
Shanghai Fuma Woodworking Machinery & Equipment Co., Ltd.
Sản Phẩm chính: Thiết bị Chế biến gỗ và các bộ phận liên quan, Máy dán cạnh, máy cắt, Máy chà nhám, Máy Ép