בנדר מכונה
פלנר ולהירקב מכונה
Finger Jointer Line
Decoration Lamination&Profile Wrapping Machine